Tính năng Phi Phong

Phi phong

Yêu cầu cấp độ: cấp 50

Khi nhân vật đạt cấp 50, hệ thống sẽ tự động mở chức năng phi phong. Người chơi sẽ mặc định nhận được phi phong Siêu Phàm,  để nhận được phi phong cấp cao hơn người chơi cần dùng  Vinh Dự Lệnh để tiến cấp

Giao diện phi phong

Tiến cấp phi phong lên cấp cao hơn cần tiêu hao Vinh Dự Lệnh

Vinh dự lệnh có được thông qua giết quái ở map train, tham gia hệ thống boss thé giới, tham gia event trong game.

 

;
Liên thông máy chủ